Идя по кривой в роще, Годерич, дата неизвестна

Идя по кривой в роще, Годерич, дата неизвестна