Поле боя, дата неизвестна

Поле боя, дата неизвестна